Interaktív tábla

Leave a reply

Interaktív tábla

Interaktív tábla

A vetítéstechnikai és prezentációs eszközök a tanítási óra során leggyakrabban alkalmazott, vizuális információt hordozó taneszközök. A mindennapi életben az embert, így a diákokat is rengeteg vizuális hatás éri, a vizualitás szerepe jelentősen megnőtt a tömegkommunikáció fejlődése révén. Következésképpen az oktatásban is egyre fontosabbak a vizuális ismerethordozók. A vizualizáció gyorsabb és hatékonyabb információ befogadást tesz lehetővé, a tanultak tartósabban rögzülnek, így idő takarítható meg. Hiszen az emberi agy a vizuális benyomásokat gyorsabban fogja fel, mint a szöveget. Az interaktív táblára készített oktatási anyagok követelményrendszere nagyban megegyezik a PowerPoint prezentációk követelményeivel. Elsősorban a különböző formai követelményeket kell betartani egy oktatási segédanyag elkészítése közben, mivel a jó tartalom nem fog kifejezésre jutni, ha valamilyen zavaró formai hiba van. Ilyen lehet a nem olvasható a szöveg, rossz minőségűek a képek, rossz színválasztás. Az interaktív tábla megrendelhető a legamaster.shop webáruházból!