Monthly Archives: December 2020

Leave a reply

Kft alapítása

Kft alapítása

Alapvető feltétel a kft alapítás során, hogy a társaság nem működhet ügyvezető nélkül. Ezt a tisztséget csak olyan személy töltheti be a kft-ben, aki munkaviszonyban vagy megbízási viszonyban van az adott társasággal. Bizonyos kritériumoknak is meg kell felelni, és törvényileg nincs eltiltva ilyen tisztség viselésétől. Kft-t alapíthat egy vagy több személy. Viszont ennek megfelelően bizonyos dolgok másképp működnek. Egyszemélyes kft esetében például nem társasági szerződést, hanem alapító okiratot írnak. Ezen kívül nem feltétlenül szükséges könyvvizsgáló alkalmazása. Több személy által alapított korlátozott felelősségű társaság esetében fontos megemlíteni, hogy habár a társaság tagjainak törzsbetétei nem kell, hogy egyelőek legyenek, együttesen ki kell tenniük a törzstőkéhez szükséges 3 millió forintot. És a törzsbetét fejenkénti összege nem lehet kevesebb 100 000 forintnál. Lényeges, hogy a törzsbetétek nagysága nem minden esetben arányos a döntésben való részvétel mértékével. Egy kft alapítás további feltételeiről kérdezze a topcegalapitas.info oldalon megadott telefonszámot!